• Paylaş

  KATEGORİ : ÇEVRE-KENT

  Eklenme tarihi : 2017-06-27
 • Başbakanlığa gönderilen yeni imar düzenleme taslağının pek çok maddesi kendi amacıyla çelişiyor

  Müteahhit sermayesi için yeni yatırım olanakları açmaya odaklanmış, bu amacı da çarpık kentleşmeden kaynaklanan kötü silüetin giderilmesi gibi bir makyajla kapatmaya çalışan yeni bir imar yönetmeliği hazırlanıyor. “Geleneksel mimari”, “yatay kentler”, “fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma” gibi kavramlarla gerekçelendirilen ve adına "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” denilen taslağın Başbakanlık’a gönderildiği ve 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girmesinin planlandığı kaydediliyor.

   

  Sözümona imarda birden çok yönetmeliğin sözkonusu olması ve bunların yarattığı karmaşanın giderilmesi amacıyla hazırlanan yönetmelik, bu amacının tersine her bir belediyeye kendi yönetmeliklerini hazırlama inisiyatifi vererek kendisiyle çelişiyor.

   

  “Fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma” gibi bir iddia taşıyan yönetmelik bu iddiadaki samimiyetsizliğini de baz istasyonlarına ilişkin ruhsat şartını kaldırarak ya da inşaat ruhsatı olmaksızın kazı çalışması yapılabileceği iznini garantileyerek bizzat kendisi ele veriyor.

   

  Yönetmelikte yer alan bazı bölümler şöyle:

   

  İnşaat ruhsatı olmadan kazı izni verilebilecek

   

  Yönetmelikle, inşaat ruhsatı beklenmeden kazı izin belgesi verilebilecek. Ancak kazı sahasında kazık, palplanş, istinat duvarı ve benzeri uygulamaların olması durumunda, bu yapıların projelerinin onaylanması ve ruhsatlandırılması zorunlu hale gelecek.

   

  Baz istasyonları için ruhsat şartı kaldırıldı

   

  Düzenleme, elektronik haberleşme istasyonlarındaki ruhsat şartının kaldırılmasını da kapsıyor. Buna göre, özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda, fenni mesuliyeti üstlenilmek, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan güvenlik sertifikası alınmak kaydıyla, yer seçim belgesiyle, ayrıca ruhsat alınmasına gerek kalmadan elektronik haberleşme istasyonu kurulabilecek.

   

  Bunun yanı sıra güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemlerinin uygulamasında ruhsata ilişkin yenilikler getirildi. Bu kapsamda, bina kabuğunun yalıtımı ve pencere değişimi, binanın kendi ihtiyacı için olan ve taşıyıcı sistemi etkilemeyen güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemlerinin uygulaması ruhsata tabi olmayacak.

   

  Stüdyo dairelere izin yok

   

  Düzenlemeler arasında, 1+0 stüdyo dairelerin bundan sonra imar projelerine dahil edilmemesi, yeni tip konut projelerinde en küçük dairenin 1+1 ve minimum 28 metrekare olarak tasarlanması da yer alıyor.

   

  Belediyeler kendi yönetmeliklerini hazırlayabilecek

   

  Yönetmeliğin genel ilke ve esasları değiştirilmemek kaydıyla, il ve büyükşehir belediyelerinin kendi yönetmeliklerini hazırlamalarına ve bu sayede yöresel uygulama yapmalarına imkan tanınacak.

   

  İlgili idareler, imar planlarında açıklanmamış ve bu yönetmelikte yer almamış hususlarda, yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplamasına yönelik kurallar koymaya, yapıların inşasında yöresel malzeme kullanılmasına ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk getirmeye de yetkilendirilecek.

   

  Emsal harici alanlar ise yangın merdiveni hariç parselin toplam emsale esas alanının yüzde 30'unu geçmemesi kaydıyla idarelerce belirlenecek.

   

  Taban alanı sınırı yüzde 60’a çıkarılıyor

   

  Mevcut yönetmelikte ayrık veya blok nizam parsellerde yapının oturacağı alan, parselin yüzde 40'ını geçemiyordu. Yeni yönetmelik taslağında ise emsal verilip taban alanı verilmeyen parsellerde, çekme mesafeleri içinde kalmak şartıyla yüzde 40 olan taban alanı sınırı yüzde 60'a kadar çıkarılabilecek. Böylece yatay mimarinin teşvik edilmesi planlanıyor.