• Paylaş

  KATEGORİ : KADIN

  Eklenme tarihi : 2018-01-02
 • Diyanet 9 yaşındaki kız çocukları ve 12 yaşındaki erkek çocukları evlenebilir diyor!

  Bir şeriat devletinin mantığına uygun olarak toplumsal hayatın hemen her alanına, her sorununa dair adeta fetvalar veren Diyanet Başkanlığı, resmi internet sitesinin ‘Dini Kavramlar Sözlüğü’ başlıklı bölümünde çocuk istismarını dinen meşrulaştıran bir açıklamaya yer verdi. “Nikah” kavramına şeriata uygun bir tanım getiren kurum, radikal dinci örgütlerle aynı perdeden konuşarak, bulûğ çağına girmiş olanların da dinen nikahlanabileceğini buyurdu.

   

  Kurumun resmi sitesindeki bu bölümde ‘nikah’ için yapılan tanımda, bulûğ çağına girmiş olanların da dinen nikahlanabileceğini belirtildi. Bulûğ yaşının alt sınırını kızlarda 9, erkeklerde 12 olarak belirleyerek, kızların 9 yaşında gebe kalabileceklerini, erkeklerin de 12 yaşına girdiklerinde baba olabileceklerini buyurdu.

   

  Evlilik anlayışının özeti

   

  Evliliğin kişiyi zinadan koruduğunu ve insan neslinin devamını sağladığını” söyleyen Diyanet, açıklamasında, “Kişinin gayri meşru ilişkiye girme tehlikesi bulunması halinde evlenmesi vaciptir” dedi.

   

  Bu yaklaşımıyla erkek egemen kültürün ölümsüzlüğünü ilan edip, evliliği de erkeğin cinsel ihtiyaçlarını karşıladığı bir kurum olarak kodlamış oldu. Artık erkekler “gayrı meşru ilişkiye girme tehlikem vardı” diyerek çocuk istismarını meşrulaştırabilecek mesela.

   

  Ailenin yanında olması gerekmiyor!

   

  Nikâhın, iki şahit huzurunda tarafların irade beyanında bulunmak suretiyle akdedilmesi gerekir. Buluğ çağına erişmiş kadının velisi olmaksızın kendisinin nikâhlanabilmesi mümkün olmakla birlikte, velisinin de bulunması menduptur (yapılması daha iyi olan)” cümleleriyle kız çocuklarının istismara uğramalarının önünü sonuna kadar açmış oldu.

   

  İmam nikahının da resmileştiği bu koşullarda mesela kaçırılan kız çocuklarına ailelerinin de bilgisi olmadan kıyılacak bir nikahla tecavüz edilmesi devletin resmi kurumu olan Diyanet tarafından adeta özendirildi.

   

  Kızlar 9, erkekler 12!

   

  Diyanet bu yaklaşımını kız ve erkek çocuklar için yaş sınırı vererek de alt çizerek ortaya koydu. Sözlükteki tanıma göre kızlar için “bulûğ” 9, erkekler içinse 12 yaş olarak belirtildi.

   

  Tanım şöyle:

   

  Sözlükte ‘ulaşmak, yetişmek, iş gayesine varmak gibi’ anlamlara gelen bulûğ, fıkıh terimi olarak, bir kimsenin çocukluk dönemini bitirip, ergenlik çağına ulaşması demektir. Bulûğ çağına ulaşan kimseye bâliğ denir. Ergenlik yaşı çocuğun vücut yapısına ve iklim şartlarına göre değişebilir. İslâm hukukçularınca bulûğ çağının alt sınırı, erkekler için 12, kızlar için 9 yaş olarak belirlenmiştir. Bu yaşa ulaştıktan sonra erkeğin ihtilam olması, baba olabilme devresine girmesi; kızın da adet görmesi, gebe kalabilme çağına ulaşması fiilî olarak bâliğ olmalarıdır. Ancak erkek ve kızlar 15 yaşlarına ulaştıklarında, kendilerinde bu erginlik alametleri görülmese de bâliğ olduklarına hükmedilir. Buluğ, kişinin dinen mükellef sayılıp, yetişkin insan statüsünü kazandığı dönemdir. Bu çağa ulaşan ve akıllı olan kimse artık tam edâ ehliyeti kazanır. Böylece, ibâdet, helal ve haram gibi dinî hükümlere muhatap; cezâî, malî ve hukukî yükümlülüklere ehil olur.