• Paylaş

  KATEGORİ : İŞÇİ SINIFI

  Eklenme tarihi : 2017-12-15
 • Çankaya Belediyesi-Norm Altaş taşeron şirketinde çalışan temizlik işçileri direnişlerinin 8. gününde

  İşçi düşmanlığı, sendikal örgütlenme ve toplu sözleşme düşmanlığı devlet-patron-mahkeme işbirliğiyle derinleşiyor.

   

  Çankaya Belediyesi-Norm Altaş taşeron şirketinde çalışan temizlik işçileri direnişlerinin 8. gününde.

   

  İşten atıldıkları için belediye önünde direnişte olan işçiler, belediye önündeki direnişlerine 2 gün ara vermişlerdi. Temizlik işçileri ve sendikanın Ankara Temsilcisiyle sohbet ettik.

   

  Neden ara verdiklerini sorduğumuzda, “İyiniyet göstergesiydi. Ama bunlar iyiniyetten anlamıyorlar. Belki ileri bir adım atarlar, dedik; bazı görüşmelerde yapıldı ama olmadı. Biz de direnişe kaldığımız yerden kararlı bir şekilde devam ediyoruz” dediler.

   

  Ayrıca Nakliyat-İş Sendikası Ankara Bölge temsilcisi, 17 Aralık Pazar günü CHP Genel Merkezi önüne yürüyüş yapacaklarını, bunu kendi içlerinde yapacakları bir toplantıdan sonra duyuracaklarını ifade etti.

   

  Temizlik işçilerinin grevi konusunda olumsuz gelişmeler de oldu. Daha önce sendikanın toplusözleşme yetkisini onayan mahkeme şimdi ne olduysa 600 temizlik işçisinin grevini durdurma kararı aldı.

   

  Grevi durdurma kararına ilişkin Nakliyat İş Örgütlenme Başkanı Erdal Kopak şunları söyledi:

  2015'ten bu yana Çankaya Belediye Başkanlığı, taşeron Norm Altaş Şirketi, 600 temizlik işçisinin ne örgütlenmesine ne yasal haklarına ne de işçinin kendisine saygı duydu. Örgütlenme süresince sürekli sorunlar çıkardılar ve işçinin karşısında yer aldılar. 600 temizlik işçisi başından beri her türlü baskıya rağmen sendikasına ver örgütlülüğüne sahip çıkmıştır. Çıkmaya da devam ediyor. Biz her türlü işbirliğine, durdurmaya ve işçi düşmanlığına sonuna kadar mücadelemizi işçi arkadaşlarla birlikte yürüteceğiz. Bunda kararlıyız.


  Erdal Kopak, “Çankaya Belediyesi ve Norm Altaş taeron şirketi, bu karda-kışta-soğukta Ankara'nın çöpünü temizleyen işçisini işsizliğe, açlığa, yoksulluğa mahkum etmektedir. Bizler işten atılan işçilerin işe geri alınmasını, sendikamızın tanınmasını, toplusözleşme hakkımızı tanıyıp masaya oturmalarını sağlayana kadar buradayız” diye eklemeyi ihmal etmiyor.


  Nakliyat İş Sendikası da grevin yasaklanmasına ilişkin bir açıklama yaptı:

   

  ÇANKAYA BELEDİYESİ NORM ALTAŞ’TA YASAL GREVİMİZ ANKARA 12. İŞ MAHKEMESİ TARAFINDAN HUKUKSUZ VE KEYFİ OLARAK DURDURULDU, PROTESTO EDİYORUZ

  Sendikamız, 600 işçinin çalıştığı Çankaya Belediyesi/Norm Altaş Taşeronunda 18 Aralık’ta greve başlayacaktı. Yetki kesinleşmiş, TİS süreci devam ettirilmiş, işveren temsilcilerinin de katıldığı görüşmeler yapılmış, anlaşma sağlanamayınca Resmi Arabulucu atanmıştır. Uyuşmazlık tutanağı tutulmuş, yasal süresinde grev kararı alınmıştır. Grevle ilgili 6356 sayılı yasaya göre gerekli bildirimler yapılmıştır.

  Ancak işveren işçilerin bu haklı mücadelesini engellemek için her yola başvurmuştur ve başvurmaktadır. Önce Ankara 39. İş Mahkemesinde açtığı davada toplu iş sözleşmesi prosedürünü durdurmak için ihtiyati tedbir istemiştir. Ankara 39. İş Mahkemesi tedbir talebini reddetmiştir.

  Greve sayılı günler kala İşveren Ankara 12. İş Mahkemesinde yasalara aykırı biçimde aynı nitelikte yeni bir dava açmıştır. Hangi ilişkilerle alındığını bilemediğimiz kararla mahkeme bugüne kadar sürdürülmüş yukarıda kısaca anlattığımız tüm Toplu İş Sözleşmesi prosedürünü göz ardı ederek 'Yetki belgesine ilişkin dava, 39. İş Mahkemesinde devam ettiğinden ve ilgili Sendikaya yetki belgesi henüz verilmediğinden, 6356 sayılı Kanunun 44 ve devamı maddeleri uyarınca grev uygulaması için gerekli işlemler yapılmadığından ve usulüne uygun grev kararı alınmadığından ….. grev kararının DURDURULMASINA' karar vermiştir. Bu karar yasaya, hukuka aykırı keyfi bir karardır.

  Ayrıntılı yasal durumu ve Toplu İş Sözleşmesi sürecini anlatarak, belgelerini sunarak yaptığımız itirazı da, Ankara 12. İş Mahkemesi keyfi biçimde reddetmiştir. Bu son dönemde hukuksal süreçlerde sıkça gördüğümüz 'ben yaptım. oldu' tavrıdır. Kesinlikle hukuki değildir. Çankaya Belediyesi/Norm Altaş Taşeronunun yaptığı, işçilerin hak arama mücadelesine, Anayasal ve yasal teminat altındaki sendikalaşma hakkına yönelik fiili bir saldırıdır. Mahkemenin buna alet olması ayrıca düşünülmesi gereken bir konudur.

  ​Ancak Çankaya Belediyesi/Norm Altaş Taşeronu amacına ulaşamayacaktır. İstediği kadar mahkemeleri dahi kullanarak grev kırıcılığı, işçileri işten atarak işçi düşmanlığı yapsın kaybeden kendisi olacaktır.

  Norm Altaş işçileri haklı mücadelelerini başarıya ulaştıracaklardır. Er geç Çankaya Belediyesi/Norm Altaş Taşeronundaki işçiler sendikalı, Toplu İş Sözleşmeli çalışma düzenine kavuşacaklardır. Bu konuda sendikamız her türlü yasal ve meşru mücadele yöntemini sonuna kadar kullanacaktır.

  ​İşten atılan üyemiz 12 işçi işe geri alınana kadar ne grevin durdurulması ne de baskılar mücadelemizi engelleyemeyecektir.


  ​Nakliyat-İş Sendikası Genel Merkezi


  Atılan İşçiler Geri Alınsın!
  ​İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!
  ​Yaşasın Çankaya Belediyesi Norm Altaş İşçilerinin Sendikal Mücadelesi!
  Yaşasın Çankaya Belediyesi Norm Altaş Direnişimiz!
  Yaşasın Çankaya Belediyesi Norm Altaş Grevimiz!