• Paylaş

  KATEGORİ : AGÎRE JÎYAN

  Eklenme tarihi : 2018-02-04
 • Cizre'de binlerce evin yıkılmasına dair alınan karara itiraz reddedildi

  Sur ve Silopi’deki yıkımı onaylayan Danıştay 14’üncü Dairesi, şimdi de Bakanlar Kurulu’nun Cizre ilçesinde binlerce evin yıkılmasına dair aldığı “riskli alan” kararına karşı yapılan itirazı ret etti. 

   

  Bakanlar Kurulu, 1 Haziran 2016 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Kuştepe, Cudi, Sur, Dağ Kapı, Kale, Şah, Yafes, Alibey ve Nur mahalleleri içerisinde bulunan 483,13 hektarlık alanı, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu'nun 2. ve ek 1. maddeleri doğrultusunda "riskli alan" olarak ilan etmişti. Bunun üzerine Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), belediye ve 14 aile, avukatları aracılığıyla kararın durdurulmasına ilişkin Danıştay 14’üncü Dairesi’ne başvuruda bulunmuştu.

   

  Bakanlar Kurulu, kararı hukuka uygun buldu

   

  İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeye atanan kayyum, yapılan itirazı geri çekerken, 14 ailenin itirazı Danıştay 14’üncü Dairesi tarafından karara bağlandı. İtirazı ret eden Danıştay 14’üncü Dairesi, Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararın “hukuka uygun” olduğunu savundu. 

   

  Yasak sırasında evlerin 14 bin 183’ünün az hasarlı, 2 bin 564’ünün ağır hasarlı ve 145’inin tamamen yıkıldığını hatırlatan Danıştay 14’üncü Dairesi, itiraza ret kararında, “…fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi kamu hizmetlerinin düzenlik bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, 6306 sayılı Kanunun 2. ve ek 1. maddelerine göre riskli alan ilan edilmesine ilişkin 2016/8860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi. 

   

  Temyiz başvurusuna da ret

   

  Daire, kararında ayrıca mahkeme yargılama giderlerinin de davacılar üzerine bırakılmasına karar verdi. Bu kararın ardından Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu’na yapılan temyiz başvurusu da kısa bir süre sonra ret edildi. Kurul, Danıştay 14’üncü Dairesi tarafından verilen kararın usul ve hukuka uygun olduğunu ve itiraz dilekçesindeki temyiz nedenlerinin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı ifade etti. 

   

  Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) üyesi avukatlar, konuyu Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıyacak.

   

  Söz konusu karar sürecinde “riskli alan” ilan edilen bölgelerde yüzlerce ev yıkılmış ve evlerin yıkımına karşı yapılan başvurular da sonuç vermemişti.